2 minute read

Rất nhiều học viên học ngoại ngữ đặt ra câu hỏi: Điều gì tạo nên một người học ngoại ngữ tốt? Có một số điều mà những người học ngoại ngữ giỏi làm và một số điều họ không làm. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích nhất.

Many studies about language learning ask the question: What makes a good language learner? There are some things that good language learners do and some things they don’t do. Here are some of the most useful suggestions from studies.

Đừng sợ mắc sai lầm. Mọi người thường mắc lỗi. Những người học giỏi ngôn ngữ nhận thấy những lỗi sai của họ và học hỏi từ chúng.

Don’t be afraid of making mistakes. People often get things wrong. Good language learners notice their mistakes and learn from them.

Hoạt động nhóm. Mọi người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau. Một người học ngoại ngữ tốt luôn tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với người khác.

Do group activities. People use language to communicate with other people. A good language learner always looks for opportunities to talk with other students.

Ghi chú trong mỗi buổi học. Ghi chú giúp bạn nhớ ngôn ngữ mới. Nhìn vào ghi chú của bạn khi bạn làm bài tập về nhà.

Make notes during every class. Notes help you remember a new language. Look at your notes when you do your homework.

Sử dụng từ điển. Những người học ngoại ngữ giỏi thường sử dụng từ điển để tra nghĩa của những từ mà họ không biết. Họ cũng lập danh sách từ vựng của riêng mình.

Use a dictionary. Good language learners often use dictionaries to check the meaning of words they don’t know. They also make their own vocabulary lists.

Suy nghĩ bằng ngôn ngữ bạn đang học bên ngoài lớp học. Khi bạn đang mua sắm hoặc đi bộ xuống phố, hãy nhớ những từ và cụm từ hữu ích. Khi bạn ở nhà hãy nói những từ mới để luyện phát âm.

Think in the language you’re learning outside the classroom. When you’re shopping or walking down the street, remember useful words and phrases. Sometimes, when you’re at home, say new words to practice your pronunciation.

Thực hành thêm. Kiểm tra và cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ, đọc và nghe của bạn với tài liệu tự học. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trang luyện tập trực tuyến.

Do extra practice. Test and improve your language, reading and listening skills with self-study material. You can find a lot of this online.

Hãy tưởng tượng bạn đang nói ngoại ngữ. Nhiều người học ngôn ngữ giỏi có thể nhìn và nghe mình nói bằng ngôn ngữ đó. Điều này giúp họ có động lực hơn.

Imagine yourself speaking in the language. Many good language learners can see and hear themselves speaking in the language. This helps their motivation.

Tận hưởng quá trình học. Những người học tốt có niềm vui với ngôn ngữ. Xem chương trình truyền hình hoặc phim, nghe những bài hát, chơi trò chơi điện tử hoặc đọc sách. Không bao giờ là quá muộn để trở thành một người học ngoại ngữ tốt.

Enjoy the process. Good language learners have fun with the language. Watch a TV series or film, listen to songs, play video games or read a book. It’s never too late to become a good language learner.

Nguồn / Source: British Council English Study Skills Tips

Updated: