1 minute read

Con trai tôi William - 4 tuổi. Chúng tôi thích đọc sách cùng nhau. Willam đang học các chữ cái trong bảng chữ cái. Duolingo ABC giúp con tìm hiểu chúng. Khi anh ấy hoàn thành các bài tập học tập, sách sẽ được mở khóa. Các bài tập rất vui và có nhiều tương tác. Chúng kết hợp giữa học và chơi. Sách ngắn và dễ hiểu. William thích đọc sách và anh ấy thích hoàn thành các bài tập để có thể mở khóa sách. Học sinh từ 3 đến 8 đang học tiếng Anh nên sử dụng Duolingo ABC. Ngay cả khi họ đã biết đọc, nó sẽ giúp họ cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tải Duolingo ABC tại đây. (Chỉ cửa hàng ứng dụng Hoa Kỳ)

My son William is 4. We like reading books together. He’s learning the letters of the alphabet. Duolingo ABC helps him learn them. As he completes the learning exercises, books are unlocked. The exercises are fun and interactive. They combine learning and playing. The books are short and easy to understand. William likes reading and he likes to complete the exercises so he can unlock the books. Students from 3 to 8 who are learning English should get Duolingo ABC. Even if they already know how to read, it will help them to improve their English skills.

Get Duolingo ABC here (US app store only)

Updated: