4 minute read

Là một giáo viên, tôi đã và đang gặp rất nhiều trẻ em. Khi những đứa trẻ đến lớp học của tôi để học tiếng Anh, tôi phát hiện ra những vấn đề của chúng, vì vậy tôi viết bài này để gửi đến các bậc cha mẹ. Thực tế là, một số cha mẹ có thể không biết rằng những vấn đề này đang xảy ra với con của họ. Tôi mong muốn các bậc cha mẹ có thể hiểu những vấn đề này là gì để họ có thể giúp những đứa con mình.

As a teacher, I see many kids everyday. When they come to my classroom, I can see their problems. I’m writing this for parents. Some parents might not know about their children’s problems. I want parents to understand what these problems are so they can help their children.

1. Những chiếc cặp sách quá nặng - Trẻ em để quá nhiều vật dụng trong cặp của chúng. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về lưng hoặc thậm chí có thể bị cong vẹo cột sống. Các vấn đề này có thể trở nên tồi tệ và khó có thể được chữa trị. Trẻ em nên sử dụng cặp, balo có hai dây đai đệm qua vai. Có vài cách khác để ngăn ngừa các vấn đề về lưng, các bậc cha mẹ có thể tìm kiếm chúng trên Google.

1. Heavy Backpacks - Kids put too much in their backpacks. This can lead to back problems or maybe scoliosis. Their back problems can get so bad, they cannot be corrected. Kids should use a backpack with two padded straps that go over their shoulders. There are more ways to prevent back problems. Search Google and check your child’s backpack often.

2. Kiểm tra mắt - Con bạn có cần đeo kính không? Đôi khi tôi đặt những dòng chữ lớn trên TiVi và một vài bạn học sinh nói rằng họ không thể nhìn thấy nó. Một số trẻ có thể xấu hổ khi đeo kính nhưng chúng rất quan trọng. Bạn nên đưa trẻ đi khám mắt thường xuyên.

2. Eye Exams - Do your kids need glasses? Sometimes I put big text on the TV and a student will complain they can’t see it. Your kids might be embarrassed to wear glasses. Schedule regular eye exams for your children.

3. Đồ ăn nhẹ lành mạnh - Nhiều trẻ em không ăn giữa giờ học và lớp học thêm. Học khi bụng đói là điều không nên. Cha mẹ nên kèm theo những món ăn nhẹ lành mạnh khi đưa con đến trường. Các em có thể ăn chúng sau giờ học để có đủ năng lượng cho các buổi học thêm.

3. Healthy Snacks - Many kids don’t eat in-between school and their extra classes. Learning on an empty stomach is a bad idea. Parents should send their kids to school with healthy snacks. They can eat them after school to have enough energy for their extra classes.

4. Kiểm tra bài tập về nhà - Cha mẹ nên kiểm tra bài tập về nhà hàng đêm. Đừng chỉ hỏi con bạn xem chúng có làm bài tập về nhà chưa. Câu trả lời của bọn trẻ sẽ luôn là có. Yêu cầu chúng cho bạn xem và sau đó thảo luận về những bài tập đó.

4. Checking Homework - Parents should be checking homework nightly. Don’t just ask your child if they did their homework. Their answer will always be yes. Ask them to show it to you and then have a discussion about it. Talk to them often about how things are going at school.

5. Học tiếng Anh - Tất cả học sinh nên biến tiếng Anh thành một phần trong cuộc sống của chúng. Đừng chỉ nghĩ về nó như một môn học ở trường. Hãy nói tiếng Anh thường xuyên với bạn bè và gia đình. Bạn có thể tham khảo những lời khuyên của tôi về việc học tiếng anh tại đây: https://www.seanlaurence.com/students/

5. Learning English - All students should make English part of their lives. Don’t just think about it as a school subject. Children should speak English often with their friends and family. They should learn more about their hobbies in English. Students can go here for more advice about learning English.

Tôi không chỉ là một giáo viên. Tôi cũng là một người cha. Tôi biết bạn có một cuộc sống bận rộn. Nhưng hãy dành thời gian đọc sách cho con bạn vào buổi tối. Hãy Ôm và hôn chúng nhiều hơn. Nói với bọn trẻ rằng bạn yêu chúng, bạn muốn làm bạn của chúng. Lắng nghe và đồng hành cùng chúng trong suốt cuộc đời.

I’m not only a teacher. I’m a parent too. I know you have a busy life. But take the time to read to your kids at night. Hug and kiss them. Tell them you love them. Be their friend. Listen to them and guide them through life.

Updated: