These are the English clubs in Vinh that I know of. Contact me if you see any mistakes.

Hello! English Club

Go to the HEC Facebook group or Zalo group. I always post there about the meetings.

Bạn phải từ 14 tuổi trở lên để đến với Câu lạc bộ Tiếng Anh HEC. Các chủ đề thảo luận, hoạt động và trò chơi không dành cho trẻ nhỏ. Chúng được tạo ra cho học sinh trung học và đại học (và lớn hơn). Khi những đứa trẻ đến một cuộc họp, chúng nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Thật tuyệt khi trẻ nhỏ muốn thực hành tiếng Anh của mình trong thế giới thực, nhưng Câu lạc bộ tiếng Anh HEC không phải là môi trường phù hợp. Cảm ơn bạn đã hiểu. Có một câu lạc bộ tiếng Anh cho trẻ em ở Vinh. Vui lòng đi đến cuối trang này để tìm hiểu thêm về nó.

You must be 14 or older to come to the Hello! English Club meetings. The discussion topics, activities and games aren’t made for young kids. They’re made for high school and university students (and older). When young kids come to a meeting, they quickly get bored. It’s great that young kids want to practice their English in the real world, but Hello! English Club isn’t the right environment. Thank you for understanding. There is an English club for kids in Vinh. Please go to the bottom of this page to learn more about it.

English Speaking Zone (Vinh University Foreign Language Department)

Vinh English Club

Monica’s English Club

  • Mondays at 8:00 PM
  • Doctor 2 Gio Shop
  • Second house of Lane 146, Pham Dinh Toai Street
  • Contact Monica Green

Up English Club

VMU English Club (Vinh Medical University)

  • First and third week of every month on Wednesday at 7:30 PM
  • G1.2 Vinh Medical University
  • Facebook page

Economic English Club (Vinh University Economics Department)

Hip Kid English Club